Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, że rozpoczyna nabór na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Ilość miejsc ograniczona.
Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone są o kontakt pod numerem telefonu :
(68) 363 06 91 / (68) 363 06 89

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż w tut. Centrum nastąpiła awaria centrali telefonicznej. W związku z powyższym przepraszamy za utrudnienia.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. kadrowo–administracyjnych zatrudniona została pani Karina Robińska, zamieszkała w Żarach.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Karina Robińska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie średnie oraz wymagane doświadczenie w pracy w zakresie kadr. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna uznała, że kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych wymaganych na stanowisku specjalisty ds. kadrowo – administracyjnych.

 

 

Justyna Przedaszek
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie