Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Aktualności

NABÓR NA STANOWISKO – PODINSPEKTOR DS. POMOCY INSTYTUCJONALNEJ I ŚWIADCZEŃ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko: PODINSPEKTOR DS. POMOCY INSTYTUCJONALNEJ I ŚWIADCZEŃ

NABÓR

INFORMACJA

dotycząca składania wniosków w formie papierowej o dofinansowanie ze środków PFRON

Od dnia 1 stycznia 2023 roku wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w godzinach:

poniedziałek: 08:00 – 15:00

wtorek – czwartek: 08:00 – 14:00

piątek: 08:00 – 13:00

przerwa: 10:30 – 11:00

INFORMUJEMY, ŻE OD 01.01.2023 ROKU WNIOSKI W RAMACH NIŻEJ WYMIENIONYCH ZADAŃ NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, CZYLI W SYSTEMIE SOW (SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA):

 

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

1. Wniosek-na-turnus-rehabilitacyjny

2. Wniosek na zaopatrzenie w przedmioty-ortopedyczne-i-środki-pomocnicze

3. Wniosek-na-likwidację barier-w-komunikowaniu-się

4. Wniosek-na-likwidację barier-technicznych

5. Wniosek-na-likwidację-barier-architektonicznych

6. Wniosek-na-zaopatrzenie w sprzęt-rehabilitacyjny

7. Wniosek na SKRiT

Białe logo programu samodzielność aktywność mobilność na zielonym tle

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:
• ograniczają Cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
• posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
• nie ukończyłeś 65. roku życia,
możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, na przykład w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.

Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji, w tym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl. Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r. i do wyczerpania budżetu Programu.

I N F O R M A C J A

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

31 października 2022 r. (poniedziałek)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy!