Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Aktualności

Powiat Żarski uprzejmie informuje, iż z dniem 1 maja br. wznowił działalność Punkt Interwencji Kryzysowej w nowej siedzibie na ul.Śródmiejskiej 4 przy Centrum Usług Psychologicznych EGO (wjazd od strony ul. Ułańskiej). Mieszkańcy powiatu żarskiego znajdujący się w kryzysie mogą zgłaszać się do Punktu, gdzie otrzymają wsparcie psychologiczne, terapeutyczne w tym terapeuty uzależnień oraz pomoc prawną. Pomoc jest nieodpłatna.
Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego – 68 300 03 03
Serdecznie wszystkich zapraszamy.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ KONSULTACJI W SPRAWIE PRZYJĘCIA DO REALIZACJI „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2021-2030”

 

Załącznik:

Protokół z konsultacji

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030”

 Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Strategii:

  • na stronie internetowej Powiatu Żarskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach,
  • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.

Opinie, uwagi i propozycje do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030”

można składać na stosownym formularzu w terminie do 14 maja 2021 r. w formie:

  1. korespondencji elektronicznej e-mail na adres: pcpr@pcprary.pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
  2. pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
  3. Osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.

Opinie i uwagi wniesione:

  • w innym sposób niż opisane powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
  • po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Żarskiego na lata 2021-2030

Formularz konsultacji

 

Szanowni Państwo,
W związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa w województwie lubuskim (gwałtownie wzrastająca liczba zakażeń sprawiła, że od 15 do 28 marca br. na terenie naszego województwa powróciły zaostrzone obostrzenia sanitarne). ponownie zwracamy się do Państwa z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do minimum.

Zachęcamy do załatwiania ich w sposób pośredni przy wykorzystaniu platformy e-puap, poczty elektronicznej pcpr@pcprzary.pl lub telefonicznie pod nr 68 363 06 80.
Każda osoba wchodząca do PCPR zobowiązana jest do:
zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi wymogami,
dezynfekcji rąk (po wejściu do Urzędu w wyznaczonych punktach),
zachowania dystansu 2 metrów.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba.
Dyrektor : Justyna Przedaszek