Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż istnieje możliwość przystąpienia do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową

Celem programu jest zaprzestanie stosowania przemocy.

Uczestnikami programu mogą być mężczyźni i kobiety – zdrowi psychicznie – skazani przez Sąd za stosowanie przemocy bądź zgłaszający się na zasadzie dobrowolności.

Program realizowany jest w każdy poniedziałek od stycznia do kwietnia br.

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach ul. Artylerzystów 6

Więcej informacji o programie można uzyskać od pracowników prowadzących program pod nr tel.

68 363 06 82 lub 68 363 06 86

Bądź osobiście – pokój nr 4 lub 7

OGRANICZONE FUNKCJONOWANIE PCPR

 

!Ważny komunikat!

Od 25 stycznia 2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach obowiązuje zmiana organizacji pracy!!

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami zasad bezpieczeństwa od dnia 25 stycznia 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach wprowadza ograniczenia związane z funkcjonowaniem Centrum. Urząd jest czynny, jednakże sprawy będą załatwiane WYŁĄCZNIE NA WYZNACZONĄ GODZINĘ po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Prosimy o ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach i załatwianie osobiste tylko niezbędnych spraw. Zachęcamy do załatwiania ich w sposób pośredni:

  • przy wykorzystaniu platformy e-puap,
  • poczty elektronicznej pcpr@pcprzary.pl,
  • przez System Obsługi Wsparcia,
  • pocztę tradycyjną: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary
  • lub telefonicznie pod nr 68 363 06 80.

W holu budynku ustawiona jest skrzynka, do której można wrzucać wypełnione wnioski. Druki są do pobrania na stronie internetowej PCPR oraz ułożone przy wejściu do Urzędu.

Przepraszamy za utrudnienia.

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

7 stycznia 2022 r. (piątek)  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy!

Ważna informacja! Zmiany dotyczące dodatku wychowawczego 500+

  1. Od dnia 01.01.2022 r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze.
  2. Od dnia 01.01.2022 r. Organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych!!! (art. 1 pkt 9 ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.)
  3. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie składany do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej na platformie EPUAP/Profil Zaufany (art. 1 pkt 13 lit. f i g ww. Ustawy).
  4. Świadczenie wychowawcze będzie przekazywane w formie bezgotówkowej na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek bankowy (art. 1 pkt 25 ww. Ustawy).
  5. Decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w art. 80 ust. 1a oraz art. 113a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu dotychczasowym, tracą moc z dniem końcowej daty obowiązywania decyzji, jednakże nie później jednak niż z dniem 1 czerwca 2022 r. (art. 15 ww. ustawy). Zatem w sytuacji, gdy decyzja Starosty Żarskiego przyznająca dodatek wychowawczy/dodatek do zryczałtowanej kwoty traci moc w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.05.2022 r., wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego od następnego dnia po zakończeniu obowiązywania dotychczasowej decyzji należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (Dz.U. z 2019 poz. 2407 ze zm.),

ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 1981).

 

Więcej informacji na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

24 grudnia 2021 r. (piątek)  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy!