Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zjawisko przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach świadczy pomoc na rzecz osób dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej

 JEŻELI :

 • NIE RADZISZ SOBIE Z NEGATYWNYMI EMOCJAMI I CZASEM PUSZCZAJĄ CI NERWY,
 • NIE POTRAFISZ KONSTRUKTYWNIE ROZWIĄZYWAĆ SWOICH PROBLEMÓW RODZINNYCH,
 • ZACHOWUJESZ SIĘ AGRESYWNIE WOBEC CZŁONKÓW TWOJEJ RODZINY,
 • PRZEZ TWOJE ZACHOWANIE CIERPIĄ INNI

TO OZNACZA, ŻE JESTEŚ OSOBĄ STOSUJĄCĄ PRZEMOC

 Weź odpowiedzialność za swoje zachowanie  i zgłoś się  do udziału w:

Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową.

Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach ul. Artylerzystów 6, tel. 68 363-06-82 lub 68 363-06-86

Poprzez udział w programie zdobędziesz wiedzę i umiejętności w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami, konstruktywnemu rozwiązywaniu sporów w rodzinie, konstruktywnego wyrażania uczuć, rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe.

JEŻELI :

 • JESTEŚ OSOBĄ DOTKNIĘTĄ PRZEMOCĄ
 • JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY

Skorzystaj z poradnictwa specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Coś z teorii na temat zjawiska przemocy…

Wiele definicji przemocy w rodzinie wskazuje na wspólną płaszczyznę zjawiska przemocy  w rodzinie, jaką jest intencjonalność, nierównomierne rozłożenie siły, naruszenie dóbr osobistych i powodowanie cierpienia i bólu. Według Mahatma Gandhi „Każda próba narzucenia własnej woli komuś innemu jest przemocą”.

W literaturze zwraca się uwagę na różne rodzaje przemocy w rodzinie:

 1. Przemoc fizyczna – zamierzone działanie człowieka, zwrócone przeciwko fizyczności członka jego rodziny, niosące ryzyko uszkodzenia ciała, to: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, policzkowanie.
 2. Przemoc psychiczna – wszystkie działania zmierzające do poniżenia ofiary, obrażenia, zastraszenia, pozbawienia wiary we własne możliwości, szantaż, wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie, ograniczanie kontaktu z bliskimi.
 3. Przemoc ekonomiczna – kontrolowanie finansów, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny. Ograniczanie dostępu do wspólnych pieniędzy, zmuszanie do proszenia o pieniądze, uniemożliwianie dostępu do konta bankowego.
 4. Przemoc seksualna – zmuszanie ofiary do jakiejkolwiek formy aktywności seksualnej wbrew jej woli, to: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych.
 5. Zaniedbanie – stosują ją najczęściej osoby dorosłe wobec dzieci a także członkowie rodziny wobec swoich starszych lub niepełnosprawnych najbliższych. Jest to niezaspokojenie ich podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych. O zaniedbaniu można mówić w przypadku odrzucenia emocjonalnego dziecka, braku zainteresowania jego rozwojem, sytuacją życiową, problemami, a także stanem zdrowia, higieną i kształceniem.

Formy przemocy często występują łącznie, objawiając się w różnych postaciach i konfiguracjach.

Ważnym zjawiskiem w charakterystyce przemocy domowej jest cykl przemocy, który wyjaśnia dlaczego ofiary często wycofują się ze swoich zeznań bądź nie podejmują żadnych działań i w dalszym ciągu tkwią w trudnej dla siebie relacji.

Amerykańska psycholog Leonora E. Walker badając kobiety doznające przemocy w rodzinie opisała pewne cyklicznie pojawiające się w ich związkach zdarzenia.

Na cykl przemocy składają się trzy następujące po sobie fazy :

 • Faza narastania napięcia. W tej fazie osoba stosująca przemoc staje się napięta i stale poirytowana. Każdy drobiazg wywołuje złość, z byle powodu wywołuje awanturę. W tej fazie często zaczyna więcej pić, brać narkotyki lub inne substancje zmieniające świadomość. Może poniżać ofiarę – jej kosztem poprawiając swoje samopoczucie. Sprawia wrażenie jakby coraz mniej panował nad swoim gniewem. Osoba, która przemocy doznaje, uspokaja sprawcę, wywiązuje się ze swoich obowiązków, spełnia wszystkie zachcianki sprawcy. Często go przeprasza i ulega mu. Niektóre osoby mają w tej fazie różne dolegliwości fizyczne jak: bóle żołądka, głowy, bezsenność, utratę apetytu. Inne wpadają w apatię, tracą energię do życia lub stają się niespokojne i pobudliwe nerwowo. Jest to wynik narastania napięcia, który w pewnym momencie staje się nie do wytrzymania.
 • Faza gwałtownej przemocy. W tej fazie partner staje się gwałtowny. Wpada w szał i wyładowuje się najczęściej na słabszych członkach rodziny. Eksplozję wywołuje najczęściej jakiś drobiazg np. lekkie opóźnienie godziny podania posiłku. Przemoc doznawana w tej fazie może być mniej lub bardziej groźna fizycznie, ale zawsze jest bardzo krzywdząca emocjonalnie. Po zakończeniu wybuchu osoba doznająca przemocy jest w szoku, nie może uwierzyć w to, co się stało, odczuwa wstyd i przerażenie. Staje się apatyczna i traci ochotę do życia.
 • Faza miodowego miesiąca. Partner wyładował już złość i wie, że posunął się za daleko. Nagle staje się zupełnie inną osobą. Szczerze żałuje tego co zrobił, okazuje skruchę i obiecuje, że taka sytuacja nigdy się nie powtórzy. Zaczyna okazywać ciepło i miłość. Przynosi kwiaty, prezenty – zachowuje się jakby przemoc nigdy nie miała miejsca. Osoba doznająca przemocy zaczyna wierzyć w to, że partner się zmienił, a przemoc była jedynie incydentem. Problem z fazą miodowego miesiąca polega na tym, że jak każdy miodowy miesiąc nie trwa długo. To pułapka, która zatrzymuje ofiary w cyklu przemocy.

Cykle takie mogą trwać przez wiele lat, przy czym zwykle skracają się fazy „miodowego miesiąca”, wydłużają i bardziej dramatycznie przebiegają fazy narastania napięcia i gwałtownej przemocy. To, co kiedyś było w fazie „miodowego miesiąca” przyjemnością,  przekształca się w unikanie przykrości, bólu i cierpienia. Po pewnym czasie faza miodowego miesiąca zanika całkowicie i pozostają tylko dwie fazy. (Fazy przemocy w rodzinie, źródło: www.niebieskalinia.pl