Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Rekrutacja

NABÓR NA STANOWISKO – PODINSPEKTOR DS. POMOCY INSTYTUCJONALNEJ I ŚWIADCZEŃ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko: PODINSPEKTOR DS. POMOCY INSTYTUCJONALNEJ I ŚWIADCZEŃ

NABÓR

Aktywna integracja szansą na aktywne życie w powiecie żarskim

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach wraz z Partnerem – Pracownia Psychologiczna „V.I.P” Anita Ratomska, ul. Błotna 4, Górzyn 68-300 Lubsko zaprasza do udziału w projekcie pn. „Aktywna integracja szansą na aktywne życie” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  RPO-Lubuskie 2020.

Celem projektu jest szeroko rozumiana aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym- klientów PCPR w Żarach w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. dzięki zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • osoby z niepełnosprawnością,
  • dzieci i młodzież przebywającą w rodzinach zastępczych,
  • młodzież opuszczającą rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • osoby z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

zamieszkujące na terenie powiatu żarskiego.

 Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia wyznaczonych w indywidualnej ścieżce reintegracyjnej, tj. spotkania integracyjne z elementami edukacji, spotkania aktywizacyjno- okolicznościowe z elementami edukacji, Giełda Rozwoju Zawodowego, grupy wsparcia, poradnictwo indywidualne i grupowe, warsztaty psychoedukacyjne, działania kulturalno- rozwojowe, np. wyjazdy do kina i teatru, liczne kursy lub szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe, edukacyjne i społeczne oraz inne usługi aktywnej integracji zgodne z potrzebami uczestników projektu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się do:

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH, ul. Artylerzystów 6, pokój nr 3, celem zgłoszenia chęci udziału w projekcie.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 68 363 06 80

UDZIAŁ W PROJKCIE JEST NIEODPŁATNY!!