Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Archiwum: grudzień 2018

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, iż w dniu
24 grudnia 2018 r. (poniedziałek)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
będzie nieczynne.

INFORMACJA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach uprzejmie informuje, iż zakończono procedurę naboru na stanowisko: specjalisty ds. kadrowo – administracyjnych – nabór został nierozstrzygnięty.

Zgodnie z § 14 pkt 4 Zarządzenia z dnia 27 lipca 2009 roku nr 14/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach w sprawie wprowadzenia „Zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze w PCPR w Żarach” komisja rekrutacyjna, po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych odstąpiła od wskazania kandydata na ww. stanowisko z uwagi na fakt, iż kandydatka nie posiadała poziomu wiedzy i doświadczenia, które w ocenie komisji są niezbędne na ww. stanowisku pracy.
Komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o zamknięciu procedury naboru bez wybrania kandydata.

Justyna Przedaszek
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie