Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Archiwum: listopad 2020

UWAGA!!!

Szanowni Mieszkańcy, od dnia 3.11. 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach pracuje w systemie hybrydowym. Urząd nie zostanie zamknięty i nadal będzie przyjmował interesantów w dotychczasowych godzinach pracy. Proszę o ograniczenie załatwiania spraw osobiście. Zachęcamy do załatwiania ich w sposób pośredni przy wykorzystaniu platformy e-puap, poczty elektronicznej pcpr@pcprzary.pl lub telefonicznie pod nr 68 363 06 80.
Każda osoba wchodząca do PCPR zobowiązana jest do:
zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi wymogami,
dezynfekcji rąk (po wejściu do Urzędu w wyznaczonych punktach),
zachowania dystansu 2 metrów.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba.
Dyrektor : Justyna Przedaszek