Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Archiwum: kwiecień 2021

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030”

 Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Strategii:

  • na stronie internetowej Powiatu Żarskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach,
  • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.

Opinie, uwagi i propozycje do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030”

można składać na stosownym formularzu w terminie do 14 maja 2021 r. w formie:

  1. korespondencji elektronicznej e-mail na adres: pcpr@pcprary.pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
  2. pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
  3. Osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.

Opinie i uwagi wniesione:

  • w innym sposób niż opisane powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
  • po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Żarskiego na lata 2021-2030

Formularz konsultacji