Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Archiwum: grudzień 2021

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

7 stycznia 2022 r. (piątek)  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy!

Ważna informacja! Zmiany dotyczące dodatku wychowawczego 500+

  1. Od dnia 01.01.2022 r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze.
  2. Od dnia 01.01.2022 r. Organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych!!! (art. 1 pkt 9 ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.)
  3. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie składany do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej na platformie EPUAP/Profil Zaufany (art. 1 pkt 13 lit. f i g ww. Ustawy).
  4. Świadczenie wychowawcze będzie przekazywane w formie bezgotówkowej na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek bankowy (art. 1 pkt 25 ww. Ustawy).
  5. Decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w art. 80 ust. 1a oraz art. 113a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu dotychczasowym, tracą moc z dniem końcowej daty obowiązywania decyzji, jednakże nie później jednak niż z dniem 1 czerwca 2022 r. (art. 15 ww. ustawy). Zatem w sytuacji, gdy decyzja Starosty Żarskiego przyznająca dodatek wychowawczy/dodatek do zryczałtowanej kwoty traci moc w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.05.2022 r., wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego od następnego dnia po zakończeniu obowiązywania dotychczasowej decyzji należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (Dz.U. z 2019 poz. 2407 ze zm.),

ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 1981).

 

Więcej informacji na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

24 grudnia 2021 r. (piątek)  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy!