Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Archiwum: grudzień 2022

INFORMUJEMY, ŻE OD 01.01.2023 ROKU WNIOSKI W RAMACH NIŻEJ WYMIENIONYCH ZADAŃ NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, CZYLI W SYSTEMIE SOW (SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA):

 

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

1. Wniosek-na-turnus-rehabilitacyjny

2. Wniosek na zaopatrzenie w przedmioty-ortopedyczne-i-środki-pomocnicze

3. Wniosek-na-likwidację barier-w-komunikowaniu-się

4. Wniosek-na-likwidację barier-technicznych

5. Wniosek-na-likwidację-barier-architektonicznych

6. Wniosek-na-zaopatrzenie w sprzęt-rehabilitacyjny

7. Wniosek na SKRiT