Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

UWAGA!!!

W związku ze zmianą uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków PFRON, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach uprzejmie informuje, iż osoby niepełnosprawne, które ostatni raz otrzymały dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2017 roku, legitymujące się:

  • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do 16 roku życia,
  • orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

mają możliwość ponownego ubiegania się o ww. dofinansowanie na 2020 rok.

Warunkiem przyznania środków na powyższy cel, jest złożenie nowego wniosku.

Kompletne druki należy składać do dnia 25 września 2020 r.