Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Konsultacje społeczne projektu Programu „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2026”.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Programu:
  • na stronie internetowej Powiatu Żarskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach,
  • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
Opinie i uwagi do „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2026” można składać na stosownym formularzu w terminie do 29 stycznia 2021 r. w formie:
  1. korespondencji elektronicznej e-mail na adres: pcpr@pcprary.pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
  2. pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
  3. Osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
Opinie i uwagi wniesione:
  • w innym sposób niż opisane powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
  • po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Pliki do pobrania:

Powiatowy-program-działań-na-rzecz-osób-niepełnosprawnych-2021-2026.docx

Formularz-konsultacji.docx