Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Powiat Żarski uprzejmie informuje, iż z dniem 1 maja br. wznowił działalność Punkt Interwencji Kryzysowej w nowej siedzibie na ul.Śródmiejskiej 4 przy Centrum Usług Psychologicznych EGO (wjazd od strony ul. Ułańskiej). Mieszkańcy powiatu żarskiego znajdujący się w kryzysie mogą zgłaszać się do Punktu, gdzie otrzymają wsparcie psychologiczne, terapeutyczne w tym terapeuty uzależnień oraz pomoc prawną. Pomoc jest nieodpłatna.
Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego – 68 300 03 03
Serdecznie wszystkich zapraszamy.