Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

WNIOSKI Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

  1. Wniosek-na-turnus-rehabilitacyjny

2. Wniosek na zaopatrzenie w przedmioty-ortopedyczne-i-środki-pomocnicze

3. Wniosek-na-likwidację barier-w-komunikowaniu-się

4. Wniosek-na-likwidację barier-technicznych

5. Wniosek-na-likwidację-barier-architektonicznych

6. Wniosek-na-zaopatrzenie w sprzęt-rehabilitacyjny

7. Wniosek na SKRiT

8. Wniosek na sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą


ANKIETA

Kwestionariusz dotyczący strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021 – 2030