Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Dofinansowana winda z PFRON

W dniu 25.09.2018 r. została zakończona i odebrana budowa windy dla dziecka z Gminy Jasień. Powiat Żarski dofinansował przedsięwzięcie w wysokości 69 342,00 zł w ramach likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.