Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

O NAS

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE jest samodzielną jednostką organizacyjno – budżetową Powiatu. Realizuje zadania mające na celu poprawę funkcjonowania rodzin oraz zapobieganie  i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach jako koordynator posiada szeroką wiedzę o stanie pomocy społecznej w powiecie, co daje gwarancję należytego wykonania zadań. Pełni również rolę wyspecjalizowanej instytucji, tworzącej na potrzeby Rady i Zarządu Powiatu bazę informacji o stanie pomocy społecznej.

Przy pomocy PCPR Starosta wykonuje min. zadania z zakresu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej, przemocy, opieki instytucjonalnej, pomaga w procesie usamodzielnienia, prowadzi mieszkania chronione, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej, domy dziecka, domy pomocy społecznej oraz specjalistyczne poradnictwo.