Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Aktualności

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż w tut. Centrum nastąpiła awaria centrali telefonicznej. W związku z powyższym przepraszamy za utrudnienia.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. kadrowo–administracyjnych zatrudniona została pani Karina Robińska, zamieszkała w Żarach.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Karina Robińska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie średnie oraz wymagane doświadczenie w pracy w zakresie kadr. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna uznała, że kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych wymaganych na stanowisku specjalisty ds. kadrowo – administracyjnych.

 

 

Justyna Przedaszek
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Żarach informuje, że od stycznia 2020 r. rozpoczyna szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Ilość miejsc ograniczona.
Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone są o kontakt pod numerem telefonu :
(68) 363 06 91 / (68) 363 06 89