Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Archiwum: czerwiec 2019

SPOTKANIE POŚWIĘCONE PROGRAMOWI „AKTYWNY SAMORZĄD”

 

Dnia 29 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, na które zostały zaproszone organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Spotkanie dotyczyło zadań realizowanych z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” skierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Od 6 maja do 30 sierpnia 2019 r. można ubiegać się o dofinansowanie do:

  • zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu lub narządu słuchu),
  • uzyskania prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu lub narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego),
  • zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja obu kończyn górnych, narządu wzroku lub  narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy),
  • szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (dysfunkcja obu kończyn górnych, narządu wzroku i narządu słuchu),
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego (dysfunkcja obu kończyn górnych, narządu wzroku i narządu słuchu),
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (użytkownik skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym),
  • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym poruszaniu się),
  • utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Od 2 września do 10 października 2019 r. można ubiegać się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.