Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Archiwum: Styczeń 2020

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2020 roku realizowane będą następujące obszary „Programu wyrównywania różnic między regionami” w 2020 r.:

  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III” (w tym: program, procedury realizacji wraz z drukami wniosków i wystąpienia oraz kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2020 roku) dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w komunikacie z dnia 06.12.2019 r. dotyczącym programu (w zakładce: Aktualności) pod adresem:

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronach:

Ponadto przypominamy, że:

  • w przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu;
  • w przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami naboru i realizacji wniosków w ramach obszaru A programu oraz zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r. można składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach w terminie do 14 lutego 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, że rozpoczyna nabór na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Ilość miejsc ograniczona.
Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone są o kontakt pod numerem telefonu :
(68) 363 06 91 / (68) 363 06 89