Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Archiwum: luty 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż istnieje możliwość przystąpienia do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową

Celem programu jest zaprzestanie stosowania przemocy.

Uczestnikami programu mogą być mężczyźni i kobiety – zdrowi psychicznie – skazani przez Sąd za stosowanie przemocy bądź zgłaszający się na zasadzie dobrowolności.

Program realizowany jest w każdy poniedziałek od stycznia do kwietnia br.

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach ul. Artylerzystów 6

Więcej informacji o programie można uzyskać od pracowników prowadzących program pod nr tel.

68 363 06 82 lub 68 363 06 86

Bądź osobiście – pokój nr 4 lub 7