Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Archiwum: kwiecień 2020

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON na letni semestr roku akademickiego/szkolnego 2019/2020 kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II zakończył się w dniu 31 marca 2020 r.

Jednakże, osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, rozpoczynające lub kontynuujące naukę na poziomie wyższym, które miały problem ze złożeniem wniosku w terminie, w dalszym ciągu mogą ubiegać się o środki finansowe w ramach powyższego zadania.

Do takiego wniosku, razem z wymaganymi załącznikami, należy dołączyć „Prośbę o przywrócenie terminu na złożenie wniosku”.

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na platformie https://sow.pfron.org.pl do dnia 15 maja 2020 r.

Załącznik:

Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach Pilotażowego programu Aktywny Samorząd.pdf