Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Archiwum: sierpień 2018

WNIOSKI Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

INFORMUJEMY, ŻE OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH NIŻEJ WYMIENIONYCH ZADAŃ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ PFRON PLATFORMY INTERNETOWEJ SOW – SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD ADRESEM:

sow.pfron.org.pl:

 

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

INFORMACJA

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane po wcześniejszej rejestracji telefonicznej w godzinach:

poniedziałek: 08:00 – 14:00

wtorek, środa, czwartek: 08:00 – 13:00

piątek: 08:00 – 12:00

przerwa: 10:30 – 11:00

NR TELEFONU: 68 363-06-80

 

1. Wniosek – turnus rehabilitacyjny

2. Wniosek – przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

3. Wniosek – likwidacja barier w komunikowaniu się

4. Wniosek – likwidacja barier technicznych

5. Wniosek – likwidacja barier architektonicznych

6. Wniosek – sprzęt rehabilitacyjny

7. Wniosek – SKRiT

8. Wniosek na sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą


ANKIETA

Kwestionariusz dotyczący strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021 – 2030

 

Zjawisko przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach świadczy pomoc na rzecz osób dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej

 JEŻELI :

 • NIE RADZISZ SOBIE Z NEGATYWNYMI EMOCJAMI I CZASEM PUSZCZAJĄ CI NERWY,
 • NIE POTRAFISZ KONSTRUKTYWNIE ROZWIĄZYWAĆ SWOICH PROBLEMÓW RODZINNYCH,
 • ZACHOWUJESZ SIĘ AGRESYWNIE WOBEC CZŁONKÓW TWOJEJ RODZINY,
 • PRZEZ TWOJE ZACHOWANIE CIERPIĄ INNI

TO OZNACZA, ŻE JESTEŚ OSOBĄ STOSUJĄCĄ PRZEMOC

 Weź odpowiedzialność za swoje zachowanie  i zgłoś się  do udziału w:

Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową.

Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach ul. Artylerzystów 6, tel. 68 363-06-82 lub 68 363-06-86

Poprzez udział w programie zdobędziesz wiedzę i umiejętności w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami, konstruktywnemu rozwiązywaniu sporów w rodzinie, konstruktywnego wyrażania uczuć, rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe.

JEŻELI :

 • JESTEŚ OSOBĄ DOTKNIĘTĄ PRZEMOCĄ
 • JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY

Skorzystaj z poradnictwa specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Coś z teorii na temat zjawiska przemocy…

Wiele definicji przemocy w rodzinie wskazuje na wspólną płaszczyznę zjawiska przemocy  w rodzinie, jaką jest intencjonalność, nierównomierne rozłożenie siły, naruszenie dóbr osobistych i powodowanie cierpienia i bólu. Według Mahatma Gandhi „Każda próba narzucenia własnej woli komuś innemu jest przemocą”.

W literaturze zwraca się uwagę na różne rodzaje przemocy w rodzinie:

 1. Przemoc fizyczna – zamierzone działanie człowieka, zwrócone przeciwko fizyczności członka jego rodziny, niosące ryzyko uszkodzenia ciała, to: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, policzkowanie.
 2. Przemoc psychiczna – wszystkie działania zmierzające do poniżenia ofiary, obrażenia, zastraszenia, pozbawienia wiary we własne możliwości, szantaż, wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie, ograniczanie kontaktu z bliskimi.
 3. Przemoc ekonomiczna – kontrolowanie finansów, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny. Ograniczanie dostępu do wspólnych pieniędzy, zmuszanie do proszenia o pieniądze, uniemożliwianie dostępu do konta bankowego.
 4. Przemoc seksualna – zmuszanie ofiary do jakiejkolwiek formy aktywności seksualnej wbrew jej woli, to: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych.
 5. Zaniedbanie – stosują ją najczęściej osoby dorosłe wobec dzieci a także członkowie rodziny wobec swoich starszych lub niepełnosprawnych najbliższych. Jest to niezaspokojenie ich podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych. O zaniedbaniu można mówić w przypadku odrzucenia emocjonalnego dziecka, braku zainteresowania jego rozwojem, sytuacją życiową, problemami, a także stanem zdrowia, higieną i kształceniem.

Formy przemocy często występują łącznie, objawiając się w różnych postaciach i konfiguracjach.

Ważnym zjawiskiem w charakterystyce przemocy domowej jest cykl przemocy, który wyjaśnia dlaczego ofiary często wycofują się ze swoich zeznań bądź nie podejmują żadnych działań i w dalszym ciągu tkwią w trudnej dla siebie relacji.

Amerykańska psycholog Leonora E. Walker badając kobiety doznające przemocy w rodzinie opisała pewne cyklicznie pojawiające się w ich związkach zdarzenia.

Na cykl przemocy składają się trzy następujące po sobie fazy :

 • Faza narastania napięcia. W tej fazie osoba stosująca przemoc staje się napięta i stale poirytowana. Każdy drobiazg wywołuje złość, z byle powodu wywołuje awanturę. W tej fazie często zaczyna więcej pić, brać narkotyki lub inne substancje zmieniające świadomość. Może poniżać ofiarę – jej kosztem poprawiając swoje samopoczucie. Sprawia wrażenie jakby coraz mniej panował nad swoim gniewem. Osoba, która przemocy doznaje, uspokaja sprawcę, wywiązuje się ze swoich obowiązków, spełnia wszystkie zachcianki sprawcy. Często go przeprasza i ulega mu. Niektóre osoby mają w tej fazie różne dolegliwości fizyczne jak: bóle żołądka, głowy, bezsenność, utratę apetytu. Inne wpadają w apatię, tracą energię do życia lub stają się niespokojne i pobudliwe nerwowo. Jest to wynik narastania napięcia, który w pewnym momencie staje się nie do wytrzymania.
 • Faza gwałtownej przemocy. W tej fazie partner staje się gwałtowny. Wpada w szał i wyładowuje się najczęściej na słabszych członkach rodziny. Eksplozję wywołuje najczęściej jakiś drobiazg np. lekkie opóźnienie godziny podania posiłku. Przemoc doznawana w tej fazie może być mniej lub bardziej groźna fizycznie, ale zawsze jest bardzo krzywdząca emocjonalnie. Po zakończeniu wybuchu osoba doznająca przemocy jest w szoku, nie może uwierzyć w to, co się stało, odczuwa wstyd i przerażenie. Staje się apatyczna i traci ochotę do życia.
 • Faza miodowego miesiąca. Partner wyładował już złość i wie, że posunął się za daleko. Nagle staje się zupełnie inną osobą. Szczerze żałuje tego co zrobił, okazuje skruchę i obiecuje, że taka sytuacja nigdy się nie powtórzy. Zaczyna okazywać ciepło i miłość. Przynosi kwiaty, prezenty – zachowuje się jakby przemoc nigdy nie miała miejsca. Osoba doznająca przemocy zaczyna wierzyć w to, że partner się zmienił, a przemoc była jedynie incydentem. Problem z fazą miodowego miesiąca polega na tym, że jak każdy miodowy miesiąc nie trwa długo. To pułapka, która zatrzymuje ofiary w cyklu przemocy.

Cykle takie mogą trwać przez wiele lat, przy czym zwykle skracają się fazy „miodowego miesiąca”, wydłużają i bardziej dramatycznie przebiegają fazy narastania napięcia i gwałtownej przemocy. To, co kiedyś było w fazie „miodowego miesiąca” przyjemnością,  przekształca się w unikanie przykrości, bólu i cierpienia. Po pewnym czasie faza miodowego miesiąca zanika całkowicie i pozostają tylko dwie fazy. (Fazy przemocy w rodzinie, źródło: www.niebieskalinia.pl

 

Wolontariat

 

Jeśli chciałbyś podzielić się swoim czasem z innymi i zostać wolontariuszem to masz taką możliwość w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, które organizuje pomoc wolontarystyczną dla wychowanków rodzin zastępczych mieszkających na terenie powiatu żarskiego.

Szczególnie poszukujemy wolontariuszy do pomocy przy:

 • odrabianiu lekcji z dziećmi z rodzin zastępczych,
 • organizowaniu dzieciom czasu wolnego,
 • wspomaganiu zainteresowań wychowanków,
 • udzielaniu dzieciom korepetycji z różnych przedmiotów

Kto może być wolontariuszem?

„Wolontariuszem może być każdy. Liczy się czas oddany służbie dobru drugiego człowieka. Każdy z nas pragnie być potrzebny.
Jest to jeden z warunków osiągnięcia poczucia spełnienia szczęścia”

Janina Ochojska

PCPR w ramach wolontariatu współpracuje zarówno z osobami pełnoletnimi, jak i uczniami szkół ponadpodstawowych, którzy raz w tygodniu wspierają swojego podopiecznego w konkretnej rodzinie zastępczej.

 Korzyści dla wolontariusza:

 • zdobycie cennego doświadczenia, popartego zaświadczeniem o odbytym wolontariacie  i referencjami,
 • satysfakcja z pomocy innym,
 • wzrost umiejętności społecznych,
 • nabycie nowych umiejętności.
 • zdobycie nowych przyjaciół, itp.

Osoby chętne do udzielenia wsparcia w ramach wolontariatu otrzymują wsparcie ze strony pracowników PCPR poprzez zapewnienie wstępnego szkolenia oraz wprowadzenie do rodziny zastępczej. Każdy z wolontariuszy ma także możliwość systematycznego kontaktu z pracownikami Centrum, koordynującymi wolontariat. Każdy z wolontariuszy podpisuje porozumienie o wolontariacie. W imieniu osób niepełnoletnich podpisuje je także rodzic.

Każdy, kto jest zainteresowany taką formą wsparcia dla naszych wychowanków proszony jest o kontakt z pracownikami PCPR pod numerami telefonów: 68 363-06-86, 68 363-06-89.

ZAPRASZAMY !!!!!

Domy Pomocy Społecznej

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje całodobowej opieki świadczonej przez Dom Pomocy Społecznej…….

Dom Pomocy Społecznej to jednostka całodobowa przeznaczona dla osób, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Zadaniem jednostki jest zaspokajanie potrzeb bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych i społecznych, przy uwzględnieniu wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Są to placówki, które zapewniają oprócz miejsca zamieszkania, wyżywienia i odzieży także usługi opiekuńcze, polegające na pielęgnacji i pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz przy załatwianiu spraw osobistych. Dom świadczy również inne usługi wspomagające, polegające między innymi na prowadzeniu terapii  zajęciowej, podnoszeniu sprawności fizycznej i zaspokajaniu potrzeb religijnych i kulturalnych jej mieszkańców.

Na terenie powiatu żarskiego funkcjonują 2 domy pomocy społecznej, tj.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamkowa 27
68-300 Lubsko
(przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku, liczba miejsc- 135)
Dyrektor: Wioletta Kuźmińska
tel.68 457-41-11
mail:dps@dps.lubsko.pl
www.dps.lubsko.pl

 


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Miłowice 26
68-200 Żary
(przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz z miejscami dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, liczba miejsc- 80)
Dyrektor: Barbara Litewka
tel. 68 374-38-22
mail: dpsmilowice@dps.nstrefa.pl
www.dps-milowice.pl

PROCEDURY PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 • osoba ubiegająca się o skierowanie do DPS powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania.
 • ośrodek zajmuje się kompletowaniem odpowiednich dokumentów, tj. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia  uzyskane od lekarza rodzinnego, wywiad środowiskowy, decyzja rentowa, emerytalna, decyzja z KRUS, które potwierdzą dochody osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. Wnioskodawca musi również pisemnie wyrazić zgodę na odpłatność za pobyt w DPS.
 • komplet dokumentacji wraz z decyzjami o skierowaniu i ustaleniu odpłatności za pobyt w DPS wydanymi przez organ gminy właściwy dla osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS zostaje przekazany do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach na terenie, którego znajduje się Dom.
 • jeżeli DPS dysponuje wolnymi miejscami zostaje wydana decyzja o umieszczeniu.
 • w przypadku niemożliwości umieszczenia w DPS z powodu braku wolnych miejsc powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w DPS.

Instytucjonalna piecza zastępcza

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki osób dorosłych może być umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj.

 • placówce opiekuńczo – wychowawczej typu: socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno – terapeutycznej bądź rodzinnej,
 • regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej,
 • interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Każda z placówek:

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że Sąd postanowi inaczej,
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Na terenie powiatu żarskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez powiat żarski:

POWIATOWY DOM DZIECKA
ul. Pienińska 11-12
68-200 Żary
Dyrektor: Małgorzata Łozińska- Szklarz
tel. 68 415-54-44
mail: pddzary@pddzary.pl

 


POWIATOWY DOM DZIECKA
ul. Dąbrowskiego 6
68-300 Lubsko
Dyrektor: Agata Salomońska
tel. 68 455-35-28
mail: sekretariat@domdziecka.lubsko.pl
www.domdziecka.lubsko.pl