Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Archiwum: Sierpień 2018

AKTYWNY SAMORZĄD

Moduł I Obszar A Zadanie 1: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Wniosek_MI_obszar_A_zadanie_1_podopieczny                                           Wniosek_MI_obszar_A_zadanie_1_osoba_pełnoletnia

Moduł I Obszar A Zadanie 2: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Wniosek_MI_obszar_A_zadanie_2_osoba_pełnoletnia

Moduł I Obszar A Zadanie 3: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Wniosek_MI_obszar_A_zadanie_3_osoba_pełnoletnia

Moduł I Obszar A Zadanie 4: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

Wniosek_MI_obszar_A_zadanie_4_osoba_pełnoletnia

Moduł I Obszar B Zadanie 1: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów lub oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_1_podopieczny_z_dysfunkcja_narządu_wzroku Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_1_osoba_pełnoletnia_z_dysfunkcja_narządu_wzroku Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_1_podopieczny_z_dysfunkcja_narządu_ruchu Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_1_osoba_pełnoletnia_z_dysfunkcja_narządu_ruchu

Moduł I Obszar B Zadanie 2: Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_2__podopieczny_z_dysfunkcja_narządu_wzroku Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_2_osoba_pełnoletnia_z_dysfunkcja_narządu_wzroku Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_2_podopieczny_z_dysfunkcja_narządu_ruchu Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_2_osoba_pełnoletnia_z_dysfunkcja_narządu_ruchu

Moduł I Obszar B Zadanie 3: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów lub oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku

Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_3_osoba_pełnoletnia_z_dysfunkcja_narządu_wzroku

Moduł I Obszar B Zadanie 4: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów lub oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_4_osoba_niepełnoletnia_z_dysfunkcja_narządu_słuchu Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_4_osoba_pełnoletnia_z_dysfunkcja_narządu_słuchu

Moduł I Obszar B Zadanie 5: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_5_osoba_niepełnoletnia                      Wniosek_MI_obszar_B_zadanie_5_osoba_pełnoletnia

Moduł I Obszar C Zadanie 1: Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Wniosek_MI_obszar_C_zadanie_1_osoba_niepełnoletnia                      Wniosek_MI_obszar_C_zadanie_1_osoba_pełnoletnia

Moduł I Obszar C Zadanie 2: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wniosek_MI_obszar_C_zadanie_2_podopieczny                                     Wniosek_MI_obszar_C_zadanie_2_osoba_pełnoletnia

Moduł I Obszar C Zadanie 3: Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

Wniosek_MI_obszar_C_zadanie_3_osoba_pełnoletnia

Kosztorys Wz_r_C3_K_proteza.docx

Oferta Wz_r_C3_O_proteza.docx

Moduł I Obszar C Zadanie 4: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (proteza co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

Wniosek_MI_obszar_C_zadanie_4_osoba_pełnoletnia

Kosztorys Wz_r_C4_K_naprawa.docx

Oferta Wz_r_C4_O_naprawa.docx

Moduł I Obszar C Zadanie 5: Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się

Wniosek_MI_obszar_C_zadanie_5_osoba_niepełnoletnia                       Wniosek_MI_obszar_C_zadanie_5_osoba_pełnoletnia

Moduł I Obszar D: Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek_MI_Obszar_D_osoba_pełnoletnia

Moduł II: Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wniosek_MII

 

 

Zjawisko przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach świadczy pomoc na rzecz osób dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej

 JEŻELI :

 • NIE RADZISZ SOBIE Z NEGATYWNYMI EMOCJAMI I CZASEM PUSZCZAJĄ CI NERWY,
 • NIE POTRAFISZ KONSTRUKTYWNIE ROZWIĄZYWAĆ SWOICH PROBLEMÓW RODZINNYCH,
 • ZACHOWUJESZ SIĘ AGRESYWNIE WOBEC CZŁONKÓW TWOJEJ RODZINY,
 • PRZEZ TWOJE ZACHOWANIE CIERPIĄ INNI

TO OZNACZA, ŻE JESTEŚ OSOBĄ STOSUJĄCĄ PRZEMOC

 Weź odpowiedzialność za swoje zachowanie  i zgłoś się  do udziału w:

Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową.

Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach ul. Artylerzystów 6, tel. 68 363-06-82 lub 68 363-06-86

Poprzez udział w programie zdobędziesz wiedzę i umiejętności w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami, konstruktywnemu rozwiązywaniu sporów w rodzinie, konstruktywnego wyrażania uczuć, rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe.

JEŻELI :

 • JESTEŚ OSOBĄ DOTKNIĘTĄ PRZEMOCĄ
 • JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY

Skorzystaj z poradnictwa specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Coś z teorii na temat zjawiska przemocy…

Wiele definicji przemocy w rodzinie wskazuje na wspólną płaszczyznę zjawiska przemocy  w rodzinie, jaką jest intencjonalność, nierównomierne rozłożenie siły, naruszenie dóbr osobistych i powodowanie cierpienia i bólu. Według Mahatma Gandhi „Każda próba narzucenia własnej woli komuś innemu jest przemocą”.

W literaturze zwraca się uwagę na różne rodzaje przemocy w rodzinie:

 1. Przemoc fizyczna – zamierzone działanie człowieka, zwrócone przeciwko fizyczności członka jego rodziny, niosące ryzyko uszkodzenia ciała, to: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, policzkowanie.
 2. Przemoc psychiczna – wszystkie działania zmierzające do poniżenia ofiary, obrażenia, zastraszenia, pozbawienia wiary we własne możliwości, szantaż, wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie, ograniczanie kontaktu z bliskimi.
 3. Przemoc ekonomiczna – kontrolowanie finansów, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny. Ograniczanie dostępu do wspólnych pieniędzy, zmuszanie do proszenia o pieniądze, uniemożliwianie dostępu do konta bankowego.
 4. Przemoc seksualna – zmuszanie ofiary do jakiejkolwiek formy aktywności seksualnej wbrew jej woli, to: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych.
 5. Zaniedbanie – stosują ją najczęściej osoby dorosłe wobec dzieci a także członkowie rodziny wobec swoich starszych lub niepełnosprawnych najbliższych. Jest to niezaspokojenie ich podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych. O zaniedbaniu można mówić w przypadku odrzucenia emocjonalnego dziecka, braku zainteresowania jego rozwojem, sytuacją życiową, problemami, a także stanem zdrowia, higieną i kształceniem.

Formy przemocy często występują łącznie, objawiając się w różnych postaciach i konfiguracjach.

Ważnym zjawiskiem w charakterystyce przemocy domowej jest cykl przemocy, który wyjaśnia dlaczego ofiary często wycofują się ze swoich zeznań bądź nie podejmują żadnych działań i w dalszym ciągu tkwią w trudnej dla siebie relacji.

Amerykańska psycholog Leonora E. Walker badając kobiety doznające przemocy w rodzinie opisała pewne cyklicznie pojawiające się w ich związkach zdarzenia.

Na cykl przemocy składają się trzy następujące po sobie fazy :

 • Faza narastania napięcia. W tej fazie osoba stosująca przemoc staje się napięta i stale poirytowana. Każdy drobiazg wywołuje złość, z byle powodu wywołuje awanturę. W tej fazie często zaczyna więcej pić, brać narkotyki lub inne substancje zmieniające świadomość. Może poniżać ofiarę – jej kosztem poprawiając swoje samopoczucie. Sprawia wrażenie jakby coraz mniej panował nad swoim gniewem. Osoba, która przemocy doznaje, uspokaja sprawcę, wywiązuje się ze swoich obowiązków, spełnia wszystkie zachcianki sprawcy. Często go przeprasza i ulega mu. Niektóre osoby mają w tej fazie różne dolegliwości fizyczne jak: bóle żołądka, głowy, bezsenność, utratę apetytu. Inne wpadają w apatię, tracą energię do życia lub stają się niespokojne i pobudliwe nerwowo. Jest to wynik narastania napięcia, który w pewnym momencie staje się nie do wytrzymania.
 • Faza gwałtownej przemocy. W tej fazie partner staje się gwałtowny. Wpada w szał i wyładowuje się najczęściej na słabszych członkach rodziny. Eksplozję wywołuje najczęściej jakiś drobiazg np. lekkie opóźnienie godziny podania posiłku. Przemoc doznawana w tej fazie może być mniej lub bardziej groźna fizycznie, ale zawsze jest bardzo krzywdząca emocjonalnie. Po zakończeniu wybuchu osoba doznająca przemocy jest w szoku, nie może uwierzyć w to, co się stało, odczuwa wstyd i przerażenie. Staje się apatyczna i traci ochotę do życia.
 • Faza miodowego miesiąca. Partner wyładował już złość i wie, że posunął się za daleko. Nagle staje się zupełnie inną osobą. Szczerze żałuje tego co zrobił, okazuje skruchę i obiecuje, że taka sytuacja nigdy się nie powtórzy. Zaczyna okazywać ciepło i miłość. Przynosi kwiaty, prezenty – zachowuje się jakby przemoc nigdy nie miała miejsca. Osoba doznająca przemocy zaczyna wierzyć w to, że partner się zmienił, a przemoc była jedynie incydentem. Problem z fazą miodowego miesiąca polega na tym, że jak każdy miodowy miesiąc nie trwa długo. To pułapka, która zatrzymuje ofiary w cyklu przemocy.

Cykle takie mogą trwać przez wiele lat, przy czym zwykle skracają się fazy „miodowego miesiąca”, wydłużają i bardziej dramatycznie przebiegają fazy narastania napięcia i gwałtownej przemocy. To, co kiedyś było w fazie „miodowego miesiąca” przyjemnością,  przekształca się w unikanie przykrości, bólu i cierpienia. Po pewnym czasie faza miodowego miesiąca zanika całkowicie i pozostają tylko dwie fazy. (Fazy przemocy w rodzinie, źródło: www.niebieskalinia.pl

 

Wolontariat

 

Jeśli chciałbyś podzielić się swoim czasem z innymi i zostać wolontariuszem to masz taką możliwość w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, które organizuje pomoc wolontarystyczną dla wychowanków rodzin zastępczych mieszkających na terenie powiatu żarskiego.

Szczególnie poszukujemy wolontariuszy do pomocy przy:

 • odrabianiu lekcji z dziećmi z rodzin zastępczych,
 • organizowaniu dzieciom czasu wolnego,
 • wspomaganiu zainteresowań wychowanków,
 • udzielaniu dzieciom korepetycji z różnych przedmiotów

Kto może być wolontariuszem?

„Wolontariuszem może być każdy. Liczy się czas oddany służbie dobru drugiego człowieka. Każdy z nas pragnie być potrzebny.
Jest to jeden z warunków osiągnięcia poczucia spełnienia szczęścia”

Janina Ochojska

PCPR w ramach wolontariatu współpracuje zarówno z osobami pełnoletnimi, jak i uczniami szkół ponadpodstawowych, którzy raz w tygodniu wspierają swojego podopiecznego w konkretnej rodzinie zastępczej.

 Korzyści dla wolontariusza:

 • zdobycie cennego doświadczenia, popartego zaświadczeniem o odbytym wolontariacie  i referencjami,
 • satysfakcja z pomocy innym,
 • wzrost umiejętności społecznych,
 • nabycie nowych umiejętności.
 • zdobycie nowych przyjaciół, itp.

Osoby chętne do udzielenia wsparcia w ramach wolontariatu otrzymują wsparcie ze strony pracowników PCPR poprzez zapewnienie wstępnego szkolenia oraz wprowadzenie do rodziny zastępczej. Każdy z wolontariuszy ma także możliwość systematycznego kontaktu z pracownikami Centrum, koordynującymi wolontariat. Każdy z wolontariuszy podpisuje porozumienie o wolontariacie. W imieniu osób niepełnoletnich podpisuje je także rodzic.

Każdy, kto jest zainteresowany taką formą wsparcia dla naszych wychowanków proszony jest o kontakt z pracownikami PCPR pod numerami telefonów: 68 363-06-86, 68 363-06-89.

ZAPRASZAMY !!!!!

Domy Pomocy Społecznej

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje całodobowej opieki świadczonej przez Dom Pomocy Społecznej…….

Dom Pomocy Społecznej to jednostka całodobowa przeznaczona dla osób, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Zadaniem jednostki jest zaspokajanie potrzeb bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych i społecznych, przy uwzględnieniu wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Są to placówki, które zapewniają oprócz miejsca zamieszkania, wyżywienia i odzieży także usługi opiekuńcze, polegające na pielęgnacji i pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz przy załatwianiu spraw osobistych. Dom świadczy również inne usługi wspomagające, polegające między innymi na prowadzeniu terapii  zajęciowej, podnoszeniu sprawności fizycznej i zaspokajaniu potrzeb religijnych i kulturalnych jej mieszkańców.

Na terenie powiatu żarskiego funkcjonują 2 domy pomocy społecznej, tj.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamkowa 27
68-300 Lubsko
(przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku, liczba miejsc- 135)
Dyrektor: Wioletta Kuźmińska
tel.68 457-41-11
mail:dps@dps.lubsko.pl
www.dps.lubsko.pl

 


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Miłowice 26
68-200 Żary
(przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz z miejscami dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, liczba miejsc- 80)
Dyrektor: Barbara Litewka
tel. 68 374-38-22
mail: dpsmilowice@dps.nstrefa.pl
www.dps-milowice.pl

PROCEDURY PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 • osoba ubiegająca się o skierowanie do DPS powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania.
 • ośrodek zajmuje się kompletowaniem odpowiednich dokumentów, tj. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia  uzyskane od lekarza rodzinnego, wywiad środowiskowy, decyzja rentowa, emerytalna, decyzja z KRUS, które potwierdzą dochody osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. Wnioskodawca musi również pisemnie wyrazić zgodę na odpłatność za pobyt w DPS.
 • komplet dokumentacji wraz z decyzjami o skierowaniu i ustaleniu odpłatności za pobyt w DPS wydanymi przez organ gminy właściwy dla osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS zostaje przekazany do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach na terenie, którego znajduje się Dom.
 • jeżeli DPS dysponuje wolnymi miejscami zostaje wydana decyzja o umieszczeniu.
 • w przypadku niemożliwości umieszczenia w DPS z powodu braku wolnych miejsc powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w DPS.