Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

WYDŁUŻONY TERMIN NA SKŁADANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCY PROGRAMU „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” W MODULE III.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin na składanie przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi ” do dnia 15 października 2020 r. (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.).