Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

prowadzi poradnictwo

specjalistyczne (pedagogiczne, psychologiczne, socjalne)

w godzinach urzędowania PCPR tj.

Poniedziałek – w godzinach 7-16

Wtorek – w godzinach 7-15

Środa – w godzinach 7-15

Czwartek – w godzinach 7-15

Piątek – w godzinach 7-14

Istnieje również możliwość skorzystania z poradnictwa prawnego oferowanego przez inne jednostki o których działalności można otrzymać informacje u pracowników Centrum.

Punkt Interwencji Kryzysowej – prowadzony jest przez Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR.

PIK pełni dyżur w poniedziałki i czwartki w godzinach 14.00-16.00

pod adresem: 68-200 Żary ul. Kalinowskiego 3/1

kontakt: 535 961 465 

W ramach zadania realizowane są : dyżury interwencyjne, pomoc psychologiczna, poradnictwo prawne, poradnictwo zawodowe