Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Aktualności

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON na letni semestr roku akademickiego/szkolnego 2019/2020 kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II zakończył się w dniu 31 marca 2020 r.

Jednakże, osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, rozpoczynające lub kontynuujące naukę na poziomie wyższym, które miały problem ze złożeniem wniosku w terminie, w dalszym ciągu mogą ubiegać się o środki finansowe w ramach powyższego zadania.

Do takiego wniosku, razem z wymaganymi załącznikami, należy dołączyć „Prośbę o przywrócenie terminu na złożenie wniosku”.

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na platformie https://sow.pfron.org.pl do dnia 15 maja 2020 r.

Załącznik:

Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach Pilotażowego programu Aktywny Samorząd.pdf

Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Żarach zatrudni pracownika na stanowisko wychowawcy w ramach umowy zlecenia (praca zmianowa).

Wymagania:

  1. Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub w trakcie studiów pedagogicznych (mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi)
  2. Niekaralność,
  3. Umiejętność pracy w zespole.

Szczegółowych informacji udziela dyrektor placówki p. Małgorzata Łozińska – Szklarz, pod nr telefonu 606 120 949, 68 415 54 44

OGŁOSZENIE

DYREKTOR  POWIATOWEGO DOMU DZIECKA W ŻARACH

zatrudni pracownika na stanowisko wychowawcy  w ramach umowy zlecenia (praca zmianowa).

Wymagania:

wykształcenie wyższe pedagogiczne (mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi),

niekaralność,

umiejętność pracy w zespole.

 

Szczegółowych informacji udziela dyrektor placówki p. Małgorzata Łozińska – Szklarz, pod nr telefonu 606 120 949, 68 415 54 44

Zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia dotyczącym rozpowszechniania się koronawirusa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach prosi o ograniczenie osobistych wizyt w tut. Urzędzie do niezbędnie koniecznych.
Informujemy, iż od dnia 12 marca 2020 r. wszelkie dokumenty i wnioski o przyznanie dofinansowań zalecamy pobrać ze strony PCPR: www.pcprzary.pl i składać wyłącznie drogą pocztową na adres ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
Pozostałe sprawy prosimy załatwiać telefonicznie pod nr 68/363-06-84 oraz drogą mailową na adres pcpr@pcprzary.pl.