Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Aktualności

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030”

 Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Strategii:

 • na stronie internetowej Powiatu Żarskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach,
 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.

Opinie, uwagi i propozycje do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030”

można składać na stosownym formularzu w terminie do 14 maja 2021 r. w formie:

 1. korespondencji elektronicznej e-mail na adres: pcpr@pcprary.pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
 2. pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
 3. Osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.

Opinie i uwagi wniesione:

 • w innym sposób niż opisane powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
 • po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Żarskiego na lata 2021-2030

Formularz konsultacji

 

Szanowni Państwo,
W związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa w województwie lubuskim (gwałtownie wzrastająca liczba zakażeń sprawiła, że od 15 do 28 marca br. na terenie naszego województwa powróciły zaostrzone obostrzenia sanitarne). ponownie zwracamy się do Państwa z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do minimum.

Zachęcamy do załatwiania ich w sposób pośredni przy wykorzystaniu platformy e-puap, poczty elektronicznej pcpr@pcprzary.pl lub telefonicznie pod nr 68 363 06 80.
Każda osoba wchodząca do PCPR zobowiązana jest do:
zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi wymogami,
dezynfekcji rąk (po wejściu do Urzędu w wyznaczonych punktach),
zachowania dystansu 2 metrów.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba.
Dyrektor : Justyna Przedaszek

 

Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023”.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Programu:
 • na stronie internetowej Powiatu Żarskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach,
 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
Opinie i uwagi do „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023” można składać na stosownym formularzu w terminie do 29 stycznia 2021 r. w formie:
 1. korespondencji elektronicznej e-mail na adres: pcpr@pcprary.pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
 2. pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
 3. Osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
Opinie i uwagi wniesione:
 • w innym sposób niż opisane powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
 • po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane
Pliki do pobrania:

Powiatowy-program-rozwoju-pieczy-zastepczej-2021-2023-1-1.docx

Formularz konsultacji

Konsultacje społeczne projektu Programu „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2026”.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Programu:
 • na stronie internetowej Powiatu Żarskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach,
 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
Opinie i uwagi do „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2026” można składać na stosownym formularzu w terminie do 29 stycznia 2021 r. w formie:
 1. korespondencji elektronicznej e-mail na adres: pcpr@pcprary.pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
 2. pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
 3. Osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
Opinie i uwagi wniesione:
 • w innym sposób niż opisane powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
 • po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Pliki do pobrania:

Powiatowy-program-działań-na-rzecz-osób-niepełnosprawnych-2021-2026.docx

Formularz-konsultacji.docx